19) Mirza Əli Əkbər Naxçıvani

L.N.Tolstoyla Həzrət Əbdül-Bəhanın Məktubularını tərcümə edib, çatdırıb