18) İzzət Orucova, Azərbaycanın

ilk kino aktrisalarından biri